WA 3D noteikumi

Pamatnoteikumi

Šauj pa trīsdimensiju (3D) dzīvnieku maketiem no nemarķētām (nezināmām) distancēm divus raundus pa 24 zvēriem un finālus – 16 labākie lokšāvēji no abām kvalifikācijām  katrā kategorijā tiek uz Pirmo Izslēgšanas raundu, kur tiek šauti 12 3D zvēri, pēc tam 8 labākie šauj Otro kvalifikācijas raundu,  kur tiek šauti 12 zvēri. Finālos labākie četri sportisti šauj turnīru (1:4, 2:3) pa 4 zvēru mērķiem. Uzvarētāji katrā kategorijā šauj 4 zvēru mērķus cīņā par zeltu un zaudētāji šauj 4 mērķus cīņā par bronzu.

Pirmais šāvējs šauj pa kreiso mērķi, otrs pa labo. Atļauts šaut stāvus vai no ceļgala (neaizmirstot par drošību). No marķiera šauj uzreiz 2 sportisti, pārējie gaida savu kārtu aiz šaušanas pozīcijas.

Sportists drīkst nostāties apmēram 1 m no marķiera mietiņa uz sāniem un aizmuguri, bet ne uz 3D mērķa pusi. Tiesnesis var atļaut šaut arī ārpus 1 m robežas.

Binokli var lietot pirms stāšanās pie marķiera, kad esi nostājies šaušanas pozīcijā. Nedrīkst lietot binokli pēc šāviena.

Pāršaut var, ja bulta nokritusi tik tālu, ka to var pievilkt ar loku, neizkustinot kājas no vietas. Ja mērķis ir apgāzies, noslīdējis vai sagāzies tiesnesis izlemj vai jāpāršauj.

Runāšana par attāluma noteikšanu sacensību laikā nav atļauta. Komanda drīkst sarunāties savā starpā, ja tas netraucē pārējos šāvējus, bet nedrīkst apspriest attālumu.

Šaušanas laiks nostājoties pie marķiera individuāli ir 1 minūte katram šāvējam. Laiks tiek skaitīts, kad sportists vai komanda nostājas pie marķiera.

Komanda tiek veidota no 3 labākajiem sportistiem pēc diviem kvalifikācijas raundiem – viens kompaktloka šāvējs, viens longbow un viens barebow vai instinktīvā loka šāvējs. 8 labākās komandas cīnās finālos, šaujot katrā mērķī pa vienai bultai no katra loka tipa, mainoties vietām pie katra nākošā mērķa (pēdējais šauj pirmais).

Trāpījumi un rezultāta skaitīšana

3D zvēra mērķis ir sadalīts 4 punktu zonās – 11; 10; 8 un 5.
Bulta, kas pieskaras 2 punktu zonu atdalošai līnijai, vai arī punktu zonas robežlīnijai tiek skaitīta kā augstākais punktu skaits.

 • 11 punkti – mazs aplis 10-apļa centrā (apmēram 25% no 10-apļa zonas);
 • 10 punkti – lielāks aplis nāvīgajā zonā (vital area)
 • 8 punkti – nāvīgā zona (vital area) ārpus 10 punktu aplim
 • 5 punkti – atlikusī ķermeņa krāsas zona
 •  trāpījums ragos vai nagos, noslīdēšana garām, rikošeti vai citi netrāpījumi skaitās netrāpījums – miss (M).

 ___________________________________________________________________

 

Precīzs tulkojums no WA noteikumu grāmatām,

2013.gada papildinātajām un labotajām versijām

Nodaļas, kas attiecas uz 3D

 

WORLD ARCHERY 3D noteikumi

 

Paskaidrojumi:

Disciplīna – sacensību veids (3D, Field, Indoor utt.)

Divīzija – viena loka veida grupa (Compound, Recurve, Barebow, Instinctive utt.)

Klase – dzimuma un vecuma grupa

Kategorija – klases un divīzijas apvienojums (RW, RJM, CM, utt.)

Distance – attālums līdz mērķim

Marķieris – stabiņš, atzīme, no kuras jāšauj sacensību dalībniekam

 

Sacensības

 Book 2, Events, Chapter 4, no 4.5.7.

3D čempionātu raunds

3D čempionātu raunds sastāv no diviem Kvalifikācijas raundiem, kuriem seko divi Izslēgšanas raundi un Finālcīņas individuāliem sportistiem, un viens Izslēgšanas raunds un Finālcīņas komandām.

Organizatoriem jāiekārto trīs vai četras trases (atkarībā no dalībnieku skaita) ar 24 mērķiem katrā Kvalifikācijas raundiem. Pēc pirmā Kvalifikācijas raunda divīzijām jāmaina trase uz tādu, kur šī divīzija vēl nav šāvusi.

Organizatoriem jāsagatavo trīs trases ar 12 mērķiem pirmajam Izslēgšanas raundam. Otrajā Izslēgšanas raundā divīzijas jāmaina trase uz tādu, kur šī divīzija vēl nav šāvusi un jāizmanto 8 mērķi.

Finālcīņām jāsagatavo trase ar 8 mērķiem (ar diviem dzīvnieku maketiem pie katra mērķa numura) ar labu piekļūšanas iespēju publikai. Finālistiem nedrīkst būt jebkāda iespēja pārbaudīt mērķu distances no skatītāju zonas pirms sacensību sākuma.

Organizatori var ieplānot sacensību programmu pusfināliem un fināliem kā vienu raundu vai divus atsevišķus raundus, kur visi dalībnieki (individuāli un komandās) sāk no pirmā mērķa.

Individuālās sacensības sastāv no:

 • Diviem Kvalifikācijas raundiem;
 • Diviem individuāliem Izslēgšanas raundiem:
  • Pirmajā Izslēgšanas raundā piedalās labākie 16 sportisti katrā kategorijā pēc diviem Kvalifikācijas raundiem un šauj 12 mērķus;
  • Otrajā Izslēgšanas raundā piedalās labākie 8 sportisti no katras kategorijas, kuri kvalificējas pēc pirmā Izslēgšanas raunda, un šauj 8 mērķus;
  • Ja ir mazāk kā 17 dalībnieki pirmajā Izslēgšanas raundā vai 9 dalībnieki otrajā Izslēgšanas raundā, viņi visi tiek iekļauti attiecīgajā Izslēgšanas raundā.
 • Finālcīņās piedalās četri sportisti no katras kategorijas pēc kvalifikācijas otrajā Izslēgšanas raundā šauj divus mačus (pusfinālus un finālus par godalgotajām vietām) pa 4 mērķiem katrā:
  • Pie pirmā mērķa augstāku vietu kvalifikācijā ieguvušais sportists izlemj, kurš šaus pirmais pie pirmā mērķa. Pēc tam sekojošajos mērķos pirmais šaus tas sportists, kuram būs zemāks kumulatīvais rezultāts, bet ja rezultāts būs vienāds, tad pirmais šaus sportists, kurš sāka maču;
  • Pirmajā mačā (pusfinālā) augstāko vietu ieguvušais sportists šauj pret to, kurš ieguva ceturto vietu un otrās vietas ieguvējs pret trešo. Uzvarētāji iegūst tiesības cīnīties Zelta Godalgas mačā, abi pārējie cīnās Bronzas Godalgas mačā;
  • Pusfinālos pāris, kas sastāv no sportistiem #2 un #3, šauj pirmie un pāris #1un #4 šauj otrie visos pusfināla mērķos;
  • Otrajā mačā (godalgotajos finālos) sportisti, kas cīnās par Bronzu, šauj pirmie visos mērķos, kam seko Zelta mačs;
  • Fināla raundos rangā pirmais un otrais sportists šauj no kreisās šaušanas pozīcijas;
  • Sportisti no dažādām kategorijā sāk savas Finālcīņas sekojošā kārtībā:
   • Garais loks (longbow) sievietes – Garais loks (longbow) vīrieši;
   • Instinktīvais loks sievietes – Instinktīvais loks vīrieši;
   • Plikais loks (barebow) sievietes – Plikais loks (barebow) vīrieši;
   • Kompaktloks sievietes – Kompaktloks vīrieši;
    Vai arī visas sievietes šauj pirms visiem vīriešiem.

Komandu sacensības:

Katrs komandas loceklis šauj vienu bultu pa katru mērķi no savas divīzijas marķiera.

Komandu Izslēgšanas raunds (ceturtdaļfinālā) sastāv no astoņām labākajām komandām katrā klasē pēc diviem Kvalifikācijas raundiem un katra komanda šauj 8 mērķus katra:

 • Komanda tiek veidota no viena Kompaktloka šāvēja, viena Garā loka (longbow) šāvēja un viena sportista, kurš šauj ar Instinktīvo loku vai Pliko loku (barebow). Komandas rangs tiek noteikts pēc katra sportista labākā rezultāta katrā kategorijā pēc otrā Kvalifikācijas raunda. (Ja cīnās abi – gan Instinktīvais loka, gan Plikā loka divīzija, tad ranga noteikšanai tiek ņemts augstākais rezultāts). No komandas menedžera netiek pieprasīts komandā ņemt labāko sportistu no katras kategorijas komandu sacensībām;
 • Komandas tiek sakārtotas pēc komandu ranga, kas balstīts uz individuālā sportistu ranga katrā kategorijā pēc otrā Kvalifikācijas raunda;
 • Pie pirmā mērķa rangā augstāk esošā komanda izlemj, kura komanda šaus pirmā. Pēc tam sekojošajos mērķos pirmā šauj komanda, kurai būs zemāks kumulatīvais rezultāts, bet ja rezultāts būs vienāds, tad pirmā šaus komanda, kura sāka maču;
 • Komandas šauj četrus mačus ar astoņiem mērķiem katrā. Katrs sportists šauj vienu bultu katrā mērķī no savas divīzijas marķiera. Katra mača uzvarētāji tālāk cīnās Komandu Finālcīņās;
 • Šaušanas kārtība:

a)     Visas komandas sāk pie pirmā mērķa: pāri: #4 un #5; tad seko #3 un #6; #2 un #7; #1 un #8. Rangā augstāk esošā komanda izlemj, kurš šaus pirmais. Pēc tam sekojošajos mērķos pirmā šauj komanda, kurai būs zemāks kumulatīvais rezultāts, bet ja rezultāts būs vienāds, tad pirmā šaus komanda, kura sāka maču. Sieviešu komandas šauj pirms vīriešu komandām;

b)     Visas komandas šauj vienlaicīgi pa katrai no tām nozīmēto mērķi, sievietes un vīrieši šauj tādā pašā secībā kā minēts iepriekš;
Uzvarētāji katrā mačā turpina cīņu Komandu Finālcīņās.

Komandu Finālcīņās piedalās četras labākās komandas pēc kvalificēšanās Komandu Izslēgšanas raundā. Komandas šauj divus mačus ar 4 mērķiem katrā (pusfināli un fināli).

Pirmais mačs: Pusfināls:

 • Pirmais pāris, kurš sāk pusfinālu pie pirmā mērķa ir otro vietu ieguvusī komanda pret trešo (#2 un #3). Kad komanda ir pabeigusi šaut pie pirmā mērķa un mērķis ir brīvs, nākamais pāris, ko veido ceturtā komanda pret pirmo) (#4 un #1), sāk savu pusfinālu.
 • Pie pirmā mērķa rangā augstāk esošā komanda izlemj, kura komanda šaus pirmā. Pēc tam sekojošajos mērķos pirmā šauj komanda, kurai būs zemāks kumulatīvais rezultāts, bet ja rezultāts būs vienāds, tad pirmā šaus komanda, kura sāka maču. Katrs sportist komandā šauj vienu bultu pa katru mērķi no savas divīzijas marķiera;

Otrais mačs: Fināls

 • Uzvarētāji cīnās par Zeltu, otrs pāris par Bronzu (Godalgotās finālcīņas);
 • Abi godalgotie mači tiek šauti pa četriem papildus mērķiem (tāpat kā individuālajās sacensībās)

 

Šaušanas lauka izveidošana – 3D loka šaušana

Book 2, Events, Chapter 9

Trases tiek izliktas tādā veidā, ka šaušanas pozīcijas un mērķi ir sasniedzami bez pārmērīgām grūtībām, briesmām vai laika izšķērdēšanas. 3D trasēm jābūt cik vien iespējams koncentrētām.

 • Iešanas attālums no centrālās (savākšanās) zonas līdz tālākajam mērķim jābūt ne vairāk kā viens 1 kilometrs vai 15 minūtes ejot normālā ātrumā;
 • Trases veidotājiem ir jāsagatavo drošas takas tiesnešiem, medicīnas darbiniekiem un lai ir iespējama ekipējuma transportācija trasē(-s) kamēr notiek šaušana;
 • Trasēs nedrīkst izvietot augstāk kā 1800 m virs jūras līmeņa un maksimālajai starpībai starp augstāko un zemāko trases punktu jābūt ne vairāk kā 100m;
 • Mērķi, kas aprakstīti paragrāfā 9.2.1. tiks izkārtoti tādā kārtībā, lai ņemtu vērā, ka ir tikai nezināmas distances, lai būtu maksimāla daudzveidība un labāka reljefa izmantošana, ar godīgu balansu distances attiecībā pret punktu zonas lielumu mērķiem;
 • Mazajiem dzīvniekiem (4. grupa) organizatoram jānovieto divi zvēru mērķi viens blakus otram. Sportists, kas šaušanas pozīcijā atrodas pa kreisi, šauj pa kreiso mērķi, labējais pa labo.
 • Zvēru mērķiem jābūt novietotiem tā, lai visiem sportistiem būtu redzams pilnīgi viss mērķis.
 • Šaušanas distances – tikai nezināmas distances:
  • Sarkanie marķieri:
   Vīrieši un Sievietes Kompatloks;
   Maksimālā distance: 45m.
  • Zilie marķieri:
   Vīrieši un Sievietes Plikais loks (barebow)
   Vīrieši un Sievietes Garais loks (Longbow)
   Vīrieši un Sievietes Instinktīvais loks
   Maksimālā distance: 30m
  • 3D mērķi var tikt sadalīti 4 grupās balstoties uz 11/10/8 zonas izmēriem

1. grupa

2. grupa

3. grupa

4. grupa

11/10/8 izmērs

>250mm

201-250mm

150-200mm

<150mm

Sarkanais marķieris

30-45m

20-36m

10-27m

5-18m

Zilais marķieris

20-30m

15-25m

10-20m

3-10m

Katrā trasē ir jābūt izvietotiem 4-8 mērķiem no katras augstāk minētās grupas. 

 • Visiem mērķiem jābūt secīgi numurētiem. Numuriem jābūt ne mazākiem kā 20cm augstiem un jābūt melniem cipariem uz dzeltena fona vai dzelteniem cipariem uz melna fona un jānovieto 5-10m pirms stabiņa ar dzīvnieka maketa attēlu.
 • Mērķu numuri funkcionē arī kā primārā gaidīšanas vieta sekojošo grupu sportistiem, kas gaida savu kārtu šaut. No gaidīšanas vietas ir jābūt redzamam vai kāds stāv pie šaušanas marķiera.
 • Kad šaušanas mietiņš ir brīvs, grupa var doties uz priekšu pie mērķa attēla zīmes – kas ir sekundārā uzgaidīšanas vieta līdz mērķis ir brīvs.
 • Skaidri redzamām virzienu zīmēm, kas norāda ceļu no mērķa uz mērķi, jābūt novietotām atbilstošos attālumos nodrošinot drošu un vieglu pārvietošanos pa trasi.
 • Trasē, kur vien nepieciešams, ir jābūt novietotām piemērotam barjerām nodrošinot skatītājus drošā attālumā, tajā pašā laikā dodot tiem pēc iespējas labāko skatu uz sacensībām. Tikai tās personas, kam ir atbilstošas pilnvaras ir atļauts atrasties trases barjeru iekšpusē.
 • Savākšanās zonā ir jābūt:
  • Komunikāciju ierīcei (sistēmai), kas nodrošina komunikāciju starp sacensību tiesnešu komisijas priekšsēdētāju, tiesnešu komisiju, tehniskajiem pārstāvjiem un organizatoriem;
  • Piemērotai nojumei komandu pārstāvjiem;
  • Atsevišķai nojumei apelācijas tiesnešiem, sacensību tiesnešu komisijas priekšsēdētājam, tehniskajiem pārstāvjiem;
  • Apsargātai nojumei sportistu ekipējumam un rezerves ekipējumam;
  • Sacensību dienās, dažiem iesildīšanās mērķiem jābūt uzstādītiem blakus savākšanās punktam(-iem) sportistu lietošanai;
  • Treniņlaukumu var lietot arī kā iesildīšanās laukumu;
  • Atspirdzinājumu iespējām;
  • Tualetēm.
 • 3D trasei(-ēm) jābūt pabeigtai un gatavai inspekcijai ne vēlāk kā 16 stundas pirms šaušanas sākšanas. Čempionātos tām jābūt gatavām ne vēlāk kā no rīta divas dienas pirms šaušanas sākuma (izņemot modificētās trases).

Norises vietu ekipējums un punktu zonas

 • 3D zvēru mērķi
  Trases ir tikai nezināmu attālumu trases. Tiek izmantoti 3D zvēru mērķi. Mērķi ir 3dimensionāli, dažādu veidu un dažādu izmēru. Izmantoto dzīvnieku skaits, lielums un punktu zonas nav standartizētas. Punktu zonu atdalošās līnijas ir augstākās vērtības punktu zonas iekšpusē.
  Dzīvnieku krāsojums ir mainīgs atkarībā no izvēlētā dzīvnieka veida.
 • Punktu zonas
  Zvēra mērķis ir sadalīts 4 punktu zonās (11, 10, 8 un 5).
  Bulta, kas pieskaras divu punktu zonu atdalošai līnijai, vai arī punktu zonas robežlīnijai, tiek skaitīta kā augstākais punktu skaits.

  • 11 punkti – mazs aplis 10-apļa centrā (apmēram 25% no 10-apļa zonas);
  • 10 punkti – lielāks aplis nāvīgajā zonā (vital area);
  • 8 punkti – nāvīgā zona (vital area) ārpus 10 punktu aplim;
  • 5 punkti – atlikusī ķermeņa krāsas zona;
  • trāpijums ragā vai nagos, neskarot ķermeņa krāsas zonu, noslīdēšana garām vai citi netrāpījumi skaitās netrāpījums (miss – M).
 • Zvēru attēli
  Apmēram 5-10m no šaušanas marķiera tiek novietota informācijas izkārtne, kur attēlota attiecīgā mērķa dzīvnieka attēls ieskaitot līnijas un attiecīgo punktu zonu izvietojumu.

WA 3D čempionāti

Book 2, Events, Apendix 3

Reģistrācija – programma

Programma Pasaules čempionātos:

Pirmā diena

 • Oficiālais treniņš;
 • Ekipējuma inspekcija;
 • Komandu menedžeru tikšanās;
 • Atklāšanas ceremonija

Otrā diena

 • Pirmais Kvalifikācijas raunds

Trešā diena

 • Otrais kvalifikācijas raunds

Ceturtā diena

 • Izslēgšanas raundi individuāliem sportistiem un komandām.

Šaušanas kārtība:

 • Pirmais Izslēgšanas raunds individuāliem sportistiem;
 • Izslēgšanas raunds komandām;
 • Otrais Izslēgšanas raunds individuāliem sportistiem.

Piektā diena

 • Pusfinālu un Finālcīņas individuāliem sportistiem un komandām;
 • Apbalvošanas/noslēguma ceremonija;
 • Bankets

Komandu sacensības

No katras dalībnieku asociācijas (federācijas) var piedalīties viena vīriešu un viena sieviešu komanda.

 

Apvidus un 3D loka šaušanas noteikumi

Book 4, Chapter 22

Sportistu ekipējums

Šajā sadaļā tiek izklāstīts kāda tipa ekipējumu sportistiem ir atļauts izmantot World Archery sacensībās. Sportista atbildība ir lietot ekipējumu, kas atbilst noteikumiem.

Jebkuram sportistam, kurš tiek atklāts izmantojam ekipējumu pretrunā ar World Archery noteikumiem, var diskvalificēt rezultātus.

Zemāk aprakstīti specifiski noteikumi, kas attiecas uz katru divīziju, tad seko noteikumi, kas attiecas uz visām divīzijām.

Kompaktloka divīzijā ir atļauts šāds ekipējums:

Visu tipu papildierīces ir atļautas, ja vien tās nav elektriskas vai elektroniskas, ja ir šaubas par to drošību vai tās var radīt negodīgu traucējumu citiem sportistiem.

 • Kompaktloks, kas drīkst būt arī cauršaujamā tipa rokturi, ir loks kur uzvilkšana var tikt mehāniski mainīta ar trīšu vai kamu (cams) sistēmu. Loks ir nostiegrots stiegru(-ām) tieši pievienojot trīšiem, rievas stiegras nostiprināšanai (string nocks) loka plecos (limbs), kabeļi vai citi veidi, kas ir piemēroti loka dizainam;
 • Atvilciena maksimālais smagums nedrīkst pārsniegt 60lbs (mārciņas);
 • Kabeļu sargi (cable guards) ir atļauti;
 • Savienotie vai dalītie kabeļi ir atļauti ar nosacījumu, ka tie pastāvīgi nepieskaras sportista rokai, plaukstas locītavai vai rokai, kura tur loku;
 • Jebkura tipa stiegra var būt ar vairākiem tinumiem, ligzdiņas tinumu bultai un ar citiem papildinājumiem – lūpu vai deguna atzīmi (kisseri, nose mark), stiegras actiņu (peep-hole), actiņas vietā noturētāju, cilpiņu atvilkšanai u.c.;
 • Bultas plauktiņa, kurš var būt regulējams, spiediena punkts nedrīkst būt novietots tālāk atpakaļ kā 5cm (uz iekšpusi) no roktura kakla (loka griezes punkta);

Drīkst izmantot audiālus un/vai vizuālus atvilciena attāluma pārbaudes indikatorus.

Tēmeklis, kurš ir piestiprināts lokam

 • Var būt regulējams uz sāniem un augšu/leju un kurš var ietvert līmeņrādi un/vai palielināmos stiklus un/vai prizmas;
 • Tēmekļa tēmēšanas punkts var būt no optiskās šķiedras un/vai ķīmiski spīdošais stienītis. Spīdošajam stienītim jābūt aizsegtam tā, lai tas netraucētu citiem sportistiem;
 • Vairāki tēmēšanas adatas ir atļauti tikai marķētajās distancēs;
 • Nemarķētajos raundos neviena tēmekļa daļa nedrīkst būt pielāgota tā, lai būtu iespēja noteikt distances līdz mērķiem.

Var tikt izmantos jebkura tipa atlaidējs (relise aid), ja vien tas nav nekādā veidā piestiprināts lokam. Var izmantot jebkura veida pirkstu aizsargus.

Drīkst izmantot šādas ierīces:

 • Stabilizatori un vibrāciju kompensātori ir atļauti, bet
  • tie nedrīkst pieskarties jebkam citam izņemot loku,
  • radīt jebkādu bīstamību vai traucējumu citiem sportistiem.
 • Var tikt izmantota jebkura tipa bultas, ja vien tās atbilst tam ko loka šaušanā saprot ar vārdu „bulta” un nerada pārmērīgus bojājumus mērķiem vai vairogiem (butts).
  • Bulta sastāv no korpusa (shaft) ar uzgali (point), astīti (nock), spārniņiem (fletching) un ja ir vēlme, personīgo krāsojumu (cresting). Bultas korpusa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 9,3 mm (uzlīmes (wraps) netiek uzskatītas par daļu šī ierobežojuma, ja vien tie nesniedzas tālāk par 22 cm no vietas astītē, kur tā pieskaras stiegrai); priekšējie uzgaļi šīm bultām drīkst būt ar maksimālo diametru 9,4 mm. Visām sportistu bultām jābūt apzīmētām ar sportista vārdu vai iniciāļiem uz korpusa. Visām izmantotajām bultām jebkurā sērijā ir jābūt identiskām un jābūt vienāda vieda, ar vienādu spārniņu krāsojumu, astītēm un personīgo krāsojumu (cresting), ja tāds ir. Spīdošās astītes (elektriskas/elektroniskas astītes ar gaismas diodi) nav atļautas.
 • Ja izmanto pirkstu aizsargu, tad atdalītājs starp pirkstiem, lai nesaspiestu bultu, var tikt izmantots. Ir atļauta enkura plāksne vai līdzīga ierīce, kas piestiprināta pirkstu sargam (tab) un paredzēta enkura punkta noturēšanai. Rokā, kas tur loku, ir atļauts parasts cimds, dūrainis vai līdzīga lieta, bet tā nedrīkst būt piestiprināta rokturim vai lokam.
 • Tālskatis, teleskops vai cits vizuālais atbalsts var tikt izmantots, lai saskatītu bultas:
  • Ja tas nerada nekādu traucējumu citiem sportistiem;
  • Recepšu brilles, šaušanas brilles un saulesbrilles var tikt izmantotas. Nevienas no tām nedrīkst būt aprīkotas ar mikrolēcām vai līdzīgām ierīcēm un nedrīkst būt marķētas nekādā veidā, lai varētu palīdzēt tēmēšanai;
  • Ja sportistam ir nepieciešamas aizklāt vienu briļļu stiklu vai to aci ar kuru netiek tēmēts, tad stiklam jābūt aizklātam vai aizlīmētam pilnībā un jāizmanto acs aizsegs.
 • Ir atļauti rokas aizsargi, krūšu sargi, loka turētāji (bow sling), pie jostas piekarināmi vai uz zemes noliekami bultu maki. Ierīces, kas paaugstina pēdu vai tās daļu, pievienotas vai iekļautas apavā, ir atļautas, ja vien tās netraucē citiem sportistiem pie šaušanas marķiera vai izvirzītas vairāk kā 2 cm uz aizmuguri no zoles. Arī loka plecu trieciena kompensatori (limb savers) ir atļauti. Vēja indikatori (ne elektriski vai elektroniski) var būt piestiprināti pie šāvēja ekipējuma vai šaušanas marķiera.

Plikā loka (barebow) divīzijā atļauts šāds ekipējums:

Jebkura tipa loks, kurš atbilst vispārpieņemtam principam un jēdzienam par loku, kas tiek izmantots šaušanā pa mērķi, t.i. instruments, kas sastāv no roktura (handle, grip), roktura (riser) (cauršaujama stila rokturis nav atļauts), un diviem lokaniem pleciem, kas katrs smailē beidzas ar stiegras ligzdu (string nock). Loks ir nostiegrots ar vienu stiegru kas iestiprināta tieši starp divām stiegras ligzdām (string nocks), un darbībā tiek ar vienu roku turēts pie roktura (grip), kamēr ar otras rokas pirkstiem stiegra tiek atvilkta, turēta un atlaista.

Lokam, kā augstāk aprakstīts, jābūt neaprīkotam izņemot bultas plauktiņu un brīvam no jebkādiem izvirzījumiem, mērķēšanas punktiem, defektiem vai spīdīgiem gabaliņiem (tēmēšanas loga zonā), kas var tikt izmantoti tēmēšanai. Neuzvilktam lokam kopā ar atļautajiem piederumiem ir jāiziet cauri caurumam vai gredzenam ar iekšējo diametru 12.2 cm (+/- 0.5 mm).

 • Daudzkrāsaini loku rokturi (riser), firmas zīmes un logo uz augšējā un apakšējā pleca iekšpusē ir atļautas. Bet ja zona uz roktura, kas ir tēmēšanās logā, ir krāsota tā, ka tā var tikt izmantota tēmēšanai, tad tā ir jāaizlīmē.
 • Rokturis (riser) ar … (brace) ir atļauts tad, ja brace pastāvīgi nepieskaras sportista rokai vai plaukstai.

Jebkāds skaits pavedienu ir atļauts loka stiegrā.

 • Stiegras pavedieni var būt dažādu krāsu un materiālu pēc izvēles. Stiegrai var būt centrālais tinums, kur novietot pirkstus ar ko atvelk stiegru, ligzdiņa bultai, kam var būt pievienoti tinumi, lai bultu ievietotu kā nepieciešams un var būt pievienoti viens vai divi ligzdiņas apzīmētāji. Stiegras katrā galā ir cilpa, kas tiek novietota loka plecu stiegras ligzdās, kad loks ir nostiegrots. Nav atļauti deguna vai lūpu apzīmējumi (kisser) uz stiegras. Uztinums uz stiegras nedrīkst beigties sportista skatā, kad loks ir pilnībā uzvilkts. Loka stiegra nekādā gadījumā nedrīkst palīdzēt tēmēt, izmantojot skata actiņu (peephole), atzīmi uz stiegru vai jebkādā citu veidu.

Bultas plauktiņš var būt regulējams.

 • Kustināma spiediena poga (plunger), spiediena punkts vai bultas plāksnīte var tikt izmantota, ja nenodrošina papildus palīdzību tēmējot. Spiediena punkts nevar tikt novietots uz aizmuguri tālāk kā 2cm (iekšpuse) no roktura kakla (roktura kakls – atbalsta punkts pret loku – punkts, no kura mēra loka bāzi)

Atvilciena garuma noteicēji nav atļauti.

Sejas staigāšana (facewalking) un stiegras staigāšana (stringwalking) ir atļauta. [Facewalking – enkura punkta mainīšana uz sejas, stringwalking – stiegras satveršanas vietas mainīšana uz stiegras šaujot dažādos attālumos, bulta paliek ligzdiņā].
Stabilizatori ir aizliegti.

 • Vibrāciju lidojuma kompensatori , kas uzstādīti kā loka daļa ir atļauti, ja tiem nav stabilizatoru.
 • Smagums(-i) var tikt pievienots(-i) loka rokturim (riser). Visiem smagumiem neatkarīgi no formas ir jābūt uzstādītiem tieši pie roktura (riser) bez stieņiem, pagarinājumiem, leņķveida uzstādīšanas savienojumiem vai vibrāciju absorbējošām ierīcēm.
 • Var tikt izmantota jebkura tipa bultas, ja vien tās atbilst tam ko loka šaušanā saprot ar vārdu „bulta” un nerada pārmērīgus bojājumus mērķiem vai vairogiem (butts).
  • Bulta sastāv no korpusa (shaft) ar uzgali (point), astīti (nock), spārniņiem (fletching) un ja ir vēlme, personīgo krāsojumu (cresting). Bultas korpusa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 9,3 mm (uzlīmes (wraps) netiek uzskatītas par daļu šī ierobežojuma, ja vien tie nesniedzas tālāk par 22 cm no vietas astītē, kur tā pieskaras stiegrai); priekšējie uzgaļi šīm bultām drīkst būt ar maksimālo diametru 9,4 mm. Visām sportistu bultām jābūt apzīmētām ar sportista vārdu vai iniciāļiem uz korpusa. Visām izmantotajām bultām jebkurā sērijā ir jābūt identiskām un jābūt vienāda vieda, ar vienādu spārniņu krāsojumu, astītēm un personīgo krāsojumu (cresting), ja tāds ir. Spīdošās astītes (elektriskas/elektroniskas astītes ar gaismas diodi) nav atļautas.

Ir atļauta pirkstu un rokas aizsardzība ar uzpirksteni, cimdu vai plāksteri, lai atvilktu un atlaistu stiegru, ja tajā nav iekļauts mehānisms, kas palīdzētu sportistam turēt, atvilkt vai atlaist stiegru.

 • Pirkstu aizsargam atdalītājs starp pirkstiem, lai nesaspiestu bultu, var tikt izmantots. Ir atļauta enkura plāksne vai līdzīga ierīce, kas piestiprināta pirkstu sargam (tab) un paredzēta enkura punkta noturēšanai. Uzpirksteņa nošuvumam jābūt vienveidīgam krāsā. Strīpojumam vai līnijām jābūt vienveidīgām izmērā, formā un krāsā. Papildus atzīmes vai piezīmes nav atļautas. Rokā, kas tur loku, ir atļauts parasts cimds, dūrainis vai līdzīga lieta, bet tā nedrīkst būt piestiprināta rokturim vai lokam.

Tālskatis, teleskops vai cits vizuālais atbalsts var tikt izmantots, lai saskatītu bultas:

 • Ja tas nerada nekādu traucējumu citiem sportistiem;
 • Recepšu brilles, šaušanas brilles un saulesbrilles var tikt izmantotas. Nevienas no tām nedrīkst būt aprīkotas ar mikrolēcām vai līdzīgām ierīcēm un nedrīkst būt marķētas nekādā veidā, lai varētu palīdzēt tēmēšanai;
 • Ja sportistam ir nepieciešamas aizklāt vienu briļļu stiklu vai to aci ar kuru netiek tēmēts, tad stiklam jābūt aizklātam vai aizlīmētam pilnībā un jāizmanto acs aizsegs.

Šāds ekipējums ir atļauts:

 • Ir atļauti rokas aizsargi, krūšu sargi, loka turētāji (bow sling), pie jostas piekarināmi, muguras vai uz zemes noliekami bultu maki. Ierīces, kas paaugstina pēdu vai tās daļu, pievienotas vai iekļautas apavā, ir atļautas, ja vien tās netraucē citiem sportistiem pie šaušanas marķiera vai izvirzītas vairāk kā 2 cm uz aizmuguri no zoles. Arī loka plecu trieciena kompensatori (limb savers) ir atļauti.

Instinktīvā (instinctive) loka divīzijā atļauts šāds ekipējums:

Jebkura tipa loks, kurš atbilst vispārpieņemtam principam un jēdzienam par loku, kas tiek izmantots šaušanā pa mērķi, t.i. instruments, kas sastāv no roktura (handle, grip), roktura (riser) (cauršaujama stila rokturis nav atļauts), un diviem lokaniem pleciem, kas katrs smailē beidzas ar stiegras ligzdu (string nock). Loka rokturim jābūt ražotam no dabīgiem vai sveķu bāzes materiāliem (piem. koks, bambuss, rags, audums, stikla šķiedra un daļa roktura var iekļaut karbonu/grafītu vai metālu). Loka rokturim ir jābūt līmētas konstrukcijas vai no viengabala koka. Loks var būt izjaucama tipa un var iekļaut rokturī tikai ražotāja ievietotu metāla aprīkojumu, lai pievienotu plecus, tēmekļa skrūves, blīves plundžera ievietošanai un vītni stabilizatoram. Lokam var būt tikai viens regulējams plecs, lai regulētu tilleri [attālumu no loka līdz stiegrai pleca ievietojuma vietā], bet nedrīkst būt regulējamas plecu kabatas, lai mainītu loka atvilciena spēku. Loka rokturī drīkst būt vairākus dabīgus vai sintētiskus materiālus, kas ir ielīmēti lai aizsargātu plecu kabatas, vai nepieciešami loka roktura lietošanā. Rokturim ir jāsatur kaut mazliet koka vai bambusa. Neizjaucamajiem lokiem ir atļauti jebkāda materiāla pleci, kas salīmēti kopā ar loka rokturi.

Loks ir nostiegrots ar vienu stiegru kas iestiprināta tieši starp divām stiegras ligzdām (string nocks), un darbībā tiek ar vienu roku turēts pie roktura (grip), kamēr ar otras rokas pirkstiem stiegra tiek atvilkta, turēta un atlaista.

Lokam, kā augstāk aprakstīts, jābūt neaprīkotam izņemot vienkāršu plastmasas standarta ražojuma pielīmētu plauktiņu bultai un brīvam no jebkādiem izvirzījumiem, mērķēšanas punktiem, defektiem vai spīdīgiem gabaliņiem (tēmēšanas loga zonā), kas var tikt izmantoti tēmēšanai.

 • Daudzkrāsaini loku rokturi (riser), firmas zīmes un logo uz augšējā un apakšējā pleca iekšpusē ir atļautas. Bet ja zona uz roktura, kas ir tēmēšanās logā, ir krāsota tā, ka tā var tikt izmantota tēmēšanai, tad tā ir jāaizlīmē.

Jebkāds skaits pavedienu ir atļauts loka stiegrā.

 • Stiegras pavedieni var būt dažādu krāsu un materiālu pēc izvēles. Stiegrai var būt centrālais tinums, kur novietot pirkstus ar ko atvelk stiegru, ligzdiņa bultai, kam var būt pievienoti tinumi, lai bultu ievietotu kā nepieciešams un var būt pievienoti viens vai divi ligzdiņas apzīmētāji. Stiegras katrā galā ir cilpa, kas tiek novietota loka plecu stiegras ligzdās, kad loks ir nostiegrots. Nav atļauti deguna vai lūpu apzīmējumi (kisser) uz stiegras. Uztinums uz stiegras nedrīkst beigties sportista skatā, kad loks ir pilnībā uzvilkts. Loka stiegra nekādā gadījumā nedrīkst palīdzēt tēmēt, izmantojot skata actiņu (peephole), atzīmi uz stiegru vai jebkādā citu veidu.

Bultas plauktiņš nevar būt regulējams.

 • Var tikt izmantos pielīmēts vienkāršs plastmasas standarta ražojuma plauktiņš vai var izmantot paša loka korpusu (iedobumu rokturī), kas šādā gadījumā var tikt pārklāts ar jebkāda tipa mīkstu materiālu. Cita veida plauktiņi ir aizliegti.

Atvilciena garuma noteicēji nav atļauti.

 • Sejas staigāšana (facewalking) un stiegras staigāšana (stringwalking) nav atļauta. [Facewalking – enkura punkta mainīšana uz sejas, stringwalking – stiegras satveršanas vietas mainīšana uz stiegras šaujot dažādos attālumos, bulta paliek ligzdiņā].

Var tikt izmantota jebkura tipa bultas, ja vien tās atbilst tam ko loka šaušanā saprot ar vārdu „bulta” un nerada pārmērīgus bojājumus mērķiem vai vairogiem (butts).

 • Bulta sastāv no korpusa (shaft) ar uzgali (point), astīti (nock), spārniņiem (fletching) un ja ir vēlme, personīgo krāsojumu (cresting). Bultas korpusa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 9,3 mm (uzlīmes (wraps) netiek uzskatītas par daļu šī ierobežojuma, ja vien tie nesniedzas tālāk par 22 cm no vietas astītē, kur tā pieskaras stiegrai); priekšējie uzgaļi šīm bultām drīkst būt ar maksimālo diametru 9,4 mm. Visām sportistu bultām jābūt apzīmētām ar sportista vārdu vai iniciāļiem uz korpusa. Visām izmantotajām bultām jebkurā sērijā ir jābūt identiskām un jābūt vienāda vieda, ar vienādu spārniņu krāsojumu, astītēm un personīgo krāsojumu (cresting), ja tāds ir.

Ir atļauta pirkstu un rokas aizsardzība ar uzpirksteni, cimdu vai plāksteri, lai atvilktu un atlaistu stiegru, ja tajā nav iekļauts mehānisms, kas palīdzētu sportistam turēt, atvilkt vai atlaist stiegru.

 • Enkura plāksne vai līdzīga ierīce, kas piestiprināta pirkstu sargam (tab) un paredzēta enkura punkta noturēšanai, nav atļauta. No loka ir jāšauj ar „Vidusjūras” stila atlaidienu (satvēriens ar trīs pirkstiem, no kuriem viens pirksts ir virs bultas un divi zem) vai trīs pirksti ir tieši zem bultas astītes (rādītājpirksts atrodas ne tālāk kā 2 mm zem bultas astītes) ar vienu fiksētu enkura punktu. Loka šāvējam ir jāizvēlas vai „Vidusjūras” vai „trīs pirkstu zem astītes” atlaidienu, bet nedrīkst izmantot abus. Pirkstu sargam, šaujot ar „trīs pirkstu zem astītes” atlaidienu, ir jābūt viengabala, bez iespējas šaut ar bultu iespiestu starp pirkstiem. Šaujot ar „Vidusjūras” stila atlaidienu var tikt izmantots pirkstu atdalītājs, lai palīdzētu nesaspiest bultu starp pirkstiem.

Tālskatis, teleskops vai cits vizuālais atbalsts var tikt izmantots, lai saskatītu bultas:

 • Ja tas nerada nekādu traucējumu citiem sportistiem;
 • Recepšu brilles, šaušanas brilles un saulesbrilles var tikt izmantotas. Nevienas no tām nedrīkst būt aprīkotas ar mikrolēcām vai līdzīgām ierīcēm un nedrīkst būt marķētas nekādā veidā, lai varētu palīdzēt tēmēšanai;
 • Ja sportistam ir nepieciešamas aizklāt vienu briļļu stiklu vai to aci ar kuru netiek tēmēts, tad stiklam jābūt aizklātam vai aizlīmētam pilnībā un jāizmanto acs aizsegs.

Šāds ekipējums ir atļauts:

 • Ir atļauti rokas aizsargi, krūšu sargi, loka turētāji (bow sling), pie jostas piekarināmi, muguras vai uz zemes noliekami bultu maki. Ierīces, kas paaugstina pēdu vai tās daļu, pievienotas vai iekļautas apavā, ir atļautas, ja vien tās netraucē citiem sportistiem pie šaušanas marķiera vai izvirzītas vairāk kā 2 cm uz aizmuguri no zoles. Arī loka plecu trieciena kompensatori (limb savers) ir atļauti. Bultu maks nedrīkst būt piestiprināts lokam.

Garā angļu (longbow) loka divīzijā atļauts šāds ekipējums:

Lokam ir jāatbilst tradicionālai „longbow” formai, kas nozīmē, ka kad loks ir nostiegrots, stiegra nedrīkst pieskarties nekam citam kā tikai stiegras ligzdām. Loks var būt taisīts no jebkāda materiāla vai materiālu kombinācijas. Roktura forma nav ierobežota. Centr-šāviens ir atļauts. Lokam jābūt brīvam no jebkādiem izvirzījumiem, tēmekļiem vai mērķēšanas punktiem, atzīmēm vai spīdīgiem gabaliņiem (tēmēšanas loga zonā), kas var tikt izmantoti tēmēšanai.

 • Junioriem un sievietēm loks nedrīkst būt īsāks kā 150cm, vīriešiem 160cm – šis garums tiek mērīts lokam ar uzvilktu stiegru mērot no stiegru rievām pāri plecu ārpusei.

Jebkāds skaits pavedienu ir atļauts loka stiegrā.

 • Stiegras pavedieni var būt dažādu krāsu un materiālu pēc izvēles. Stiegrai var būt centrālais tinums, kur novietot pirkstus ar ko atvelk stiegru, ligzdiņa bultai, kam var būt pievienoti tinumi, lai bultu ievietotu kā nepieciešams un var būt pievienoti viens vai divi ligzdiņas apzīmētāji. Stiegras katrā galā ir cilpa, kas tiek novietota loka plecu stiegras ligzdās, kad loks ir nostiegrots. Nav atļauti deguna vai lūpu apzīmējumi (kisser) uz stiegras. Uztinums uz stiegras nedrīkst beigties sportista skatā, kad loks ir pilnībā uzvilkts. Loka stiegra nekādā gadījumā nedrīkst palīdzēt tēmēt, izmantojot skata actiņu (peephole), atzīmi uz stiegru vai jebkādā citu veidu.
 • Ir atļauti stiegras klusinātāji, ja tie nav novietoti ligzdiņai tuvāk par 30 cm.

Bultas plauktiņš. Ja lokam ir iedobums rokturī tad to var izmantot kā bultas plauktiņu un tas var tikt pārklāts ar jebkāda tipa mīkstu materiālu, bet tikai horizontālā plaknē. Vertikālā plaknē lak aizsardzībai ir jāizmanto cieta tipa materiāls.

Sejas staigāšana (facewalking) un stiegras staigāšana (stringwalking) nav atļauta. [Facewalking – enkura punkta mainīšana uz sejas, stringwalking – stiegras satveršanas vietas mainīšana uz stiegras šaujot dažādos attālumos, bulta paliek ligzdiņā].

Nav atļauti nekāda veida smagumi, stabilizatori un trieciena absorbētāji.

Var tikt izmantotas tikai koka bultas ar šādu specifikāciju:

 • Bulta sastāv no korpusa (shaft) ar uzgali (point), astīti (nock), spārniņiem (fletching) un ja ir vēlme, personīgo krāsojumu (cresting). Bultas korpusa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 9,3 mm (uzlīmes (wraps) netiek uzskatītas par daļu šī ierobežojuma, ja vien tie nesniedzas tālāk par 22 cm no vietas astītē, kur tā pieskaras stiegrai); priekšējie uzgaļi šīm bultām drīkst būt ar maksimālo diametru 9,4 mm. Visām sportistu bultām jābūt apzīmētām ar sportista vārdu vai iniciāļiem uz korpusa. Visām izmantotajām bultām jebkurā sērijā ir jābūt identiskām un jābūt vienāda vieda, ar vienādu spārniņu krāsojumu, astītēm un personīgo krāsojumu (cresting), ja tāds ir;
 • Drīkst izmantot tikai apvidus (field) un lodes (bullet) tipa uzgaļus, kas ir konusveida un paredzēti koka bultām;
 • Ir atļauti tikai dabīgie putnu spalvu spārniņi.

Ir atļauta pirkstu un rokas aizsardzība ar uzpirksteni, cimdu vai plāksteri, lai atvilktu un atlaistu stiegru, ja tajā nav iekļauts mehānisms, kas palīdzētu sportistam turēt, atvilkt vai atlaist stiegru.

 • Enkura plāksne vai līdzīga ierīce, kas piestiprināta pirkstu sargam (tab) un paredzēta enkura punkta noturēšanai, nav atļauta. No loka ir jāšauj ar „Vidusjūras” stila atlaidienu (satvēriens ar trīs pirkstiem, no kuriem viens pirksts ir virs bultas un divi zem) vai trīs pirksti ir tieši zem bultas astītes (rādītājpirksts atrodas ne tālāk kā 2 mm zem bultas astītes) ar vienu fiksētu enkura punktu. Loka šāvējam ir jāizvēlas vai „Vidusjūras” vai „trīs pirkstu zem astītes” atlaidienu, bet nedrīkst izmantot abus. Pirkstu sargam, šaujot ar „trīs pirkstu zem astītes” atlaidienu, ir jābūt viengabala, bez iespējas šaut ar bultu iespiestu starp pirkstiem. Šaujot ar „Vidusjūras” stila atlaidienu var tikt izmantots pirkstu atdalītājs, lai palīdzētu nesaspiest bultu starp pirkstiem.

Tālskatis, teleskops vai cits vizuālais atbalsts var tikt izmantots, lai saskatītu bultas:

 • Ja tas nerada nekādu traucējumu citiem sportistiem;
 • Recepšu brilles, šaušanas brilles un saulesbrilles var tikt izmantotas. Nevienas no tām nedrīkst būt aprīkotas ar mikrolēcām vai līdzīgām ierīcēm un nedrīkst būt marķētas nekādā veidā, lai varētu palīdzēt tēmēšanai;
 • Ja sportistam ir nepieciešamas aizklāt vienu briļļu stiklu vai to aci ar kuru netiek tēmēts, tad stiklam jābūt aizklātam vai aizlīmētam pilnībā un jāizmanto acs aizsegs.

Šāds ekipējums ir atļauts:

 • Ir atļauti rokas aizsargi, krūšu sargi, loka turētāji (bow sling), pie jostas piekarināmi, muguras vai uz zemes noliekami bultu maki. Ierīces, kas paaugstina pēdu vai tās daļu, pievienotas vai iekļautas apavā, ir atļautas, ja vien tās netraucē citiem sportistiem pie šaušanas marķiera vai izvirzītas vairāk kā 2 cm uz aizmuguri no zoles. Bultu maks nedrīkst būt piestiprināts lokam.

Ekipējums visām divīzijām:

Sportistiem visās divīzijās ir aizliegts šāds ekipējums:

 • Jebkāda elektroniska vai elektriska ierīce, kas ir piestiprināta sportista ekipējumam;
 • Jebkāda elektroniska komunikācijas ierīce (ieskaitot mobilos telefonus), austiņas vai arī skaņas samazinošās ierīces, uz gaidīšanas līnijas treniņlaukumā un jebkurā laikā trasē.
 • Nemarķētajos raundos jebkura veida attāluma noteicēji vai jebkādi citi veidi kā noteikt attālumus vai leņķus, kas nav iekļauti šajos noteikumos par sportistu ekipējumu.
 • Jebkura sportista ekipējuma daļa, kas ir pievienota un pārveidota kalpot kā attāluma vai leņķu noteikšanai, kā arī nedrīkst šādiem mērķiem nepārprotami izmantot jebkuru atļautā ekipējuma daļu.
 • Jebkādas rakstītas piezīmes vai elektroniskas uzglabāšanas ierīces, kas var tikt izmantotas leņķu un attālumu aprēķināšanai, izņemot sportista parastos tēmēšanās punktu pierakstus, šī brīža personīgo punktu pierakstus un jebkuru World Archery noteikumu daļu.

Šaušana

Book 4, Chapter 23

Katram sportistam ir jāšauj stāvot kājās vai uz ceļgala pie šaušanas marķiera neapdraudot drošību.

 • Organizatoriem jānosaka mērķis, no kura katra grupa uzsāk šaušanu.
 • Apvidus (field) un 3D raundos sportists var stāvēt kājās vai uz ceļgala apmēram 1 m attālumā no šaušanas marķiera uz sāniem vai uz aizmuguri, bet ne uz priekšu mērķa virzienā, ņemot vērā reljefa vai augsnes īpatnības. Izņēmuma gadījumos Tiesnesis var dot atļauju šaut ārpus definētās zonas.
 • Apvidus sacensībās katrā šaušanas pozīcijā pie marķiera ir jābūt iespējai, ka blakus var šaut divi sportisti. 3D raundos katrai šaušanas pozīcijai ir jābūt apzīmētai ar diviem marķieriem diviem sportistiem, izņemot gadījumus kad nav iespējas to izdarīt. Distancei starp abiem marķieriem ir jābūt 1 m.

Sportistiem, kas ir grupā gaidot savu rindu šaut, ir jāatrodas krietnu gabalu prom no sportistiem, kas atrodas šaušanas pozīcijā.

 • Sportistiem ir jāgaida labu gabalu atpakaļ no sportistiem šaušanas pozīcijā, izņemot ja viņiem ir nozīmēts ēnot sportistus, kas atrodas šaušanas pozīcijā. Ēnošana nav atļauta, tomēr finālcīņās var tikt izmantota, ja tiesnesis ir noteicis to kā nepieciešamu.

Bultu skaits šaujot 3D raundus

 • Individuālajās sacensībās:
  • Divas bultas katrā dzīvnieka mērķī ir atļautas Kvalifikācijas raundā;
  • Viena bulta katrā dzīvnieka mērķī ir atļauta Izslēgšanas raundos un Finālcīņās.
 • Komandu cīņās: Katrai komandai jāšauj trīs bultas katrā mērķī visos raundos, viena bulta no katra komandas locekļa. Katrā grupā šaušanas kārtībai jāmainās pie katra mērķa: pēdējai komandai pie mērķa pie nākamā mērķa jāšauj pirmajai.

Binokļu izmantošana 3D raundos:

 • Sportisti/komandas var izmantot binokļus, lai pārbaudītu mērķi pirms šaušanas un pie šaušanas marķiera pirms bultas izšaušanas. Izmantot binokļus nav atļauts pēc šaušanas pabeigšanas.

Sportisti nedrīkst tuvoties mērķim pirms visi sportisti grupā nav pabeiguši šaušanu, izņemot gadījumus, kad ir saņemta tiesneša atļauja.

Nekādos apstākļos neviena bulta nedrīkst tikt pāršauta.

 • Bulta neskaitās izšauta, ja:
  • Sportists var tai pieskarties ar savu loku neizkustinot kājas no šaušanas pozīcijas ar noteikumu, ka bulta nav atlekusi atpakaļ;
  • Mērķis, vairogs vai 3D mērķis apgāžas. Tiesneši var veikt jebkādus pasākumus kādus uzskata par nepieciešamiem  un dot papildus laiku šaut atbilstošo bultu skaitu. Ja mērķis vai vairogs tikai noslīd tad tiesnešu ziņā ir izlemt, ko darīt, ja tas ir nepieciešams.

Neviens sportists, treneris, komandas oficiālais pārstāvis nedrīkst atklāt mērķu distances nevienam nemarķētajos raundos sacensību laikā lai iegūtu priekšrocības

 • Grupā nedrīkst notikt nekādas diskusijas starp sportistiem par distancēm, kamēr nav saskaitīti rezultāti konkrētajā mērķī.
 • Komandu sacensībās diskusijas starp trijiem komandas biedriem un/vai viņu treneri ir atļautas, kamēr tās netraucē citas komandas. Neviens komandas oficiālais pārstāvis nedrīkst komentēt distances.
  Komandas locekļi var pievienoties sportistam, kurš šauj, un stāvēt gabalu aiz viņa pie šaušanas marķiera un var komunicēt šajā grupā. Viens treneris var pavadīt komandu pie šaušanas marķiera un atbalstīt, bet viņam jāpaliek uz vietas, kad komanda dodas pie mērķa skaitīt rezultātu.
  Ja ir nepieciešama vairāk kā viena pavadošā persona komandai, kas nes rezerves ekipējumu, tad šai (šīm) personai(-ām) ir jāpaliek pie zīmes ar dzīvnieka attēlu un viņam(-iem) nav atļauts atbalstīt (kā trenerim) komandu šaušanas laikā. Komandai ir jāpaliek kopā ar savu treneri(-iem); sieviešu komandas trenerim nav atļauts doties pie vīriešu komandas un otrādi.
  Jebkāda komunikācija starp sieviešu un vīriešu komandas treneriem no vienas dalīborganizācijas (federācijas) finālcīņu laikā nav atļauta.